Ginące zawody

 

Praca towarzyszy człowiekowi od początku dziejów, jest elementem otaczającej nas rzeczywistości i jako taka podlega ewolucji. Zmiany dotyczące wykonywanych przez nas zawodów są zazwyczaj skutkiem gospodarczej działalności człowieka, rozwoju cywilizacji, kultury i technologii. Z tego powodu niektóre jeszcze nie tak dawno popularne i chętnie wykonywane zawody obecnie są tak rzadkie jak chronione gatunki zwierząt lub roślin. Te ,,ginące gatunki’’ najczęściej dotyczą zawodów rzemieślniczych.